ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ

369 0

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published.