ଢେଙ୍କାନାଳ ମୀନା ବଜାର ସ୍ଥିତ ଜାମା ମସଜିଦ ରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର୍ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ

ଢେଙ୍କାନାଳ  :  (ଶୁଭମ ପାଣି )ଢେଙ୍କାନାଳ ମୀନା ବଜାର ସ୍ଥିତ ଜାମା ମସଜିଦ ରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର୍ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ରୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ ରମଜାନ ମାସରେ ଉପବାସ( ରୋଜା) ପାଳନ…