Your Website Title

ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୃତ୍ୟୁ ।। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶାଳୀନତା ହରାଉଛନ୍ତି ନେତା । ସତ୍ୟପାଠ ରେଡିଓର କମେଣ୍ଟବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ସିଧାକଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ସହ ।।

Posted by Satya Prakash Nayak on Friday, October 27, 2017