ପୁରୀରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ନୀଳାଦ୍ରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍‌ ସୋ’ରୁମ୍‌ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି

27 0

Related Post