ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦେଶର ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୭୦ଲକ୍ଷ ମହିଳା : ତିନି ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ

41 0

Related Post