ଏସ୍‌ଓଜି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଇପିଏସ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସିଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର।

898 0

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published.