ଏକକ ବାତାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬ଟି ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ତ୍ୱରିତ କ୍ଷେତ୍ରାୟନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ

31 0

Related Post