ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକର ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ,ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକଗୁଡିକ କିଭଳି ସୁଗମ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିମ ସାଙ୍ଗକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ

18 0

Related Post