ଗମ୍ଭାରିଗୁଡାରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ମୃତକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହିତ ସ୍ୱାବର ରିପୋର୍ଟରେ ହଇଜା ଭୁତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ

34 0

Related Post