ମାଲିକ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବାରୁ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଯୁବକ

826 0

ଅନଗୁଳ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ରେ ମାଲିକ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବାରୁ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଯୁବକ .କୁନା ଗୋଛୟତ ବୟସ 22.

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published.