‘ଅସାନି’ ବିପଦ ଟଳିଲା: ଶେଷ ମୁହୂର୍ତରେ ଦିଗ ବଦଳାଇଲା ବାତ୍ୟା କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖରେ ମୋଡ଼ ନେବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଯିବ

128 0

Related Post