ରଥ କୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜା ହେଉ, ରଥ ନ ଗଡୁ,ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅବମାନନା ହେବ ନାହିଁ:= ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ

597 0

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published.